Ledare?

Huvudansvariga ledare på lägret är David Vindlycke och Magnus Edforss Mariestad Pingst

Utöver dessa har vi drygt 10 ledare till i olika åldrar som åker med och gör allt för att du ska få ett riktigt bra läger.

Har du frågor om något?

Kontakta nedanstående

David Vindlycke
0704-075890
david@mariestadpingst.se